HELLEVADVAND.DK

FRISK VAND I HANEN
Vandkvalitet

Se vandkvaliteten for Hellevad Vandværk på mitdrikkevand.dk

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet, føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringerne, som af drikkevandet hos forbrugerne, på vandværket og ledningsnettet.
Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen. Der udføres følgende kontroltyper: • 4 - A-prøver hos forbruger • 1 - B-prøver hos forbruger • Driftskontrol på vandværk og ledningsnet (samtidig med A og B prøver efter gennemskylning af taphane) • Boringskontrol på alle boringer (hvert 4. år)
Hellevad Vandværk har analyseresultater liggende på
mitdrikkevand.dk.
Find forsyningen her:
Name: mitdrikkevand.png.
Vandværket har i alt 2 boringer på vandværkets område, hvorfra der kan indvindes vand. Vandværket indvinder årligt ca. 160.000 m³ vand.
Forbrugerne modtager drikkevand af høj kvalitet.
Vandet er ”blødt” ( hårdhed på 7-8 ), hvilket betyder lav behov for brug af sæbe og rengøringsmidler. Vandet har generelt lave indhold af ”salte” – som fx nitrat, klorid, natrium m.fl. Vandbehandlingen på vandværket fungerer fint, og der er ikke fundet ”uønskede stoffer” i drikkevandet.
Vandkvalitet og kontrolFor at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.
På mitdrikkevand.dk kan du læse mere om hver enkelt stof og se grafer for den historiske udvikling af alle analyseparametre.
Vil du vide mere om vand, kan du finde mere på vandguiden.dk
Det grundvand, vi bruger til drikkevand, stammer fra nedbør som er strømmet ned gennem jordlagene. Undervejs i denne proces sker der nogle ændringer i vandet og der afgives bl.a. nogle naturligt forekommende stoffer som magnesium, jern og calcium til vandet. Disse naturligt forekommende stoffer måler der regelmæssigt for.
Derudover har forskellige menneskelige aktiviteter i naturen bevirket, at en række miljøfremmede stoffer også påvirker vandkvaliteten. Spild af olie, kemikalier m.v. og brug af sprøjtemidler har desværre ført til at spor af disse miljøfremmede stoffer ses i grundvandet.

Viden om vand

Her finder du almen info om vand i Danmark:
© Hellevad Vandværk A.m.b.a. | Sønderløkke 5, DK-6230 Rødekro | Kontakt
Created by Dvn.dk
Powered by Svift.net