HELLEVADVAND.DK

FRISK VAND I HANEN
Information
Information til vandforbrugere fra Hellevad Vandværk A.m.b.a.
Der kan forekomme ” brunt vand” ved ledningsbrud eller lavt tryk i vandledningen, men det er helt ufarligt at drikke. Derfor bør du lade vandet løbe indtil det er rent og klart igen.
Grundvand i DanmarkI Danmark bruger vi grundvand til drikkevand, og derfor er det vigtigt, at vi alle passer godt på vores grundvand, og beskytter det mod forurening, således at vi også i fremtiden kan hente rent drikkevand op. Grundvandet undersøges og kontrolleres løbende, og hvis De ønsker yderligere information og viden om grundvand, kan De læse mere hér.
VandanalyserØnsker De at få foretaget en analyse af Deres drikkevand, kan De rette henvendelse til vandværket. Prisen afhænger af hvilke stoffer, der skal analyseres for.
Drik frisk vandVær opmærksom på, at drikkevandets kvalitet kan være forringet om morgenen, efter at vandet har stået stille i forbrugernes installationer hele natten. Brug derfor de første par minutters vand til vask, toiletskyl eller andre formål, hvor vandet ikke drikkes. Når vandets temperatur er faldet, og der kommer koldt vand ud af hanen, er vandet friskt og kan drikkes. Det er en god ide at have en kande med vand stående i køleskabet – så har De altid frisk og koldt vand, og De undgår vandspild ved at vente på, at vandet i hanen bliver koldt.
Undgå metalafgivelser fra armaturerMange armaturer i husstanden kan afgive metaller -herunder nikkel -til drikkevandet. Undgå derfor at drikke det første vand, som kommer ud af hanen, når vandhanen har stået stille over natten. Når vandet har løbet lidt og er blevet koldt, er det frisk og kan drikkes.
ForbrugeransvarVandværket har ansvaret for drikkevandets kvalitet frem til forbrugernes grundskel. Forringelser af drikkevandskvaliteten, som skyldes forbrugernes egne installationer, er vandværket derfor ikke ansvarlig for, men vandværket giver gerne råd og vejledning i tilfælde af problemer eller tvivlsspørgsmål. Vandledninger på privat grund er Vandværket heller ikke ansvarlig for.
Utætte rørHvis uheldet er ude, og et rør bliver utæt, er det vigtigt at kunne lukke for vandet hurtigt. Sørg derfor for at vedligeholde Deres hovedhane før vandmåleren jævnligt og checke, om hanen lukker tæt. Dette kan gøres ved at lukke hovedhanen og checke, at vandmåleren står stille. Hvis der er problemer, bør De kontakte en blikkenslager.
BrandhanerI tilfælde af brand kan det være et spørgsmål om sekunder for at redde liv. Det er derfor vigtigt, at brandhaner altid er nemme at komme til. Har De en brandhane placeret uden for Deres grund, skal De sørge for, at hæk eller lignende ikke vokser ud over brandhanen.
StophanerStophaner, som er placeret ca. 30-50 cm. inde på din grund, ofte i nærheden af din kloakbrønd. Den tilhører vandværket og skal derfor altid være til at komme til. Undgå derfor at hæk eller anden beplantning vokser ud over stophanen.
FlytningVed salg/køb af ejendomme skal vandmåleren aflæses, så vandregnskabet kan gøres op. Sælger og køber skal aflæse vandmåleren og skrive en flyttemeddelelse med aflæsningen, fraflytningsdato, sælgers nye adresse samt sælgers og købers underskrift.
Name: have vanding.jpg.
Name: info.jpeg.
Name: sprøjning mark.jpg.

Viden om vand

Her finder du almen info om vand i Danmark:
© Hellevad Vandværk A.m.b.a. | Sønderløkke 5, DK-6230 Rødekro | Kontakt
Created by Dvn.dk
Powered by Svift.net