HELLEVADVAND.DK

FRISK VAND I HANEN
Udskiftning af vandmålere
Vandmålere i Hellevad by.Hellevad Vandværk har udskiftet vandmålerne, de er udskiftet til en ny model fra Kamstrup med fjernaflæsning. De nye målere er udstyret med et batteri der holder i 16 år. Der skal alligevel laves stikprøvekontrol af målerne. Hver 6. år udtages der 32 målere til prøven. Stikprøven foregår statistisk, computeren bestemmer hvilke målere der skal prøves.
Vandmålere i Hellevad omegn.
Hellevad Vandværk har udskiftet vandmålerne, de er udskiftet til en ny model fra Kamstrup med fjernaflæsning. De nye målere er udstyret med et batteri der holder i 16 år. Der skal alligevel laves stikprøvekontrol af målerne. Hver 6. år udtages der 16 målere til prøven. Stikprøven foregår statistisk, computeren bestemmer hvilke målere der skal prøves.
Udskiftning af målereFor at sikre korrekt afregning af vandforbruget skal målerne enten udskiftes eller stikprøvekontrolleres med jævne mellemrum. Vandværket kan frit vælge, om man vil bruge princippet med udskiftning eller stikprøvekontrol.Udskiftning af målerne sikrer, at det er forholdsvis nye målere, der afregnes efter. Ved stikprøvekontrol dokumenteres de opsatte måleres nøjagtighed, og er målerne i orden, kan de forblive opsat i en periode på enten 3 eller 6 år afhængig af stikprøvekontrollens resultat. Dokumentation for målernes nøjagtighed kan kun foretages af et godkendt/akkrediteret laboratorium.

Viden om vand

Her finder du almen info om vand i Danmark:
© Hellevad Vandværk A.m.b.a. | Sønderløkke 5, DK-6230 Rødekro | Kontakt
Created by Dvn.dk
Powered by Svift.net