HELLEVADVAND.DK

FRISK VAND I HANEN
Takstblad

Gældende fra 1. januar 2020

Løbende betalinger for vand:
 • Pris pr. m³
 • Rabat pr. m³ ved et forbrug over 1000 m³
 • Vandskat pr. m³
 • Abonnement pr. år
 • Målerleje pr. år
Excl. moms
 • 1,75 kr.
 • 0,75 kr.
 • 6,37 kr.
 • 425,00 kr.
 • 100,00 kr.
Incl. moms
 • 2,1875 kr.
 • 0,9375 kr.
 • 7,9625 kr.
 • 531,25 kr.
 • 125,00 kr.
Aconto:
Prisen på vand, vandskat og de faste bidrag opkræves i 4 lige store a'conto rater hvert år.
Raterne forfalder den 15. eller første hverdag herefter i opkrævningsmånederne, som er februar, maj, august og november.
A'conto betales efter et forventet årsforbrug.
Årsopgørelsen forfalder i februar.
Gebyrer:
 • Rykkerskrivelse
 • Inkasso varsel
 • Inkassomeddelelse incl. lukkevarsel
 • Lukkebesøg
 • Genåbning, inden for normal arbejdstid
 • Flytteopgørelse
Excl. moms
 • 100,00 kr.
 • 100,00 kr.
 • 200,00 kr.
 • 4.500,00 kr.
 • 5.625,00 kr.
 • 100,00 kr.
Renter:
Ved betaling efter sidste rettidig betalingsdato tillægges der rente, som er Nationalbankens udlånsrente tillagt 8 % p.a.

Nye tilslutninger:

Nye tilslutninger i Hallevad by:
 • Bidrag til hovedanlæg
 • Bidrag til forsyningsanlæg
 • Bidrag til stikledning inkl. stophane, max. 25 m
 • Tilslutningsbidrag ialt
Excl. moms
 • 1.900,00 kr.
 • 2.500,00 kr.
 • 3.500,00 kr.
 • 7.900,00 kr.
Incl. moms
 • 2.375,00 kr.
 • 3.125,00 kr.
 • 4.375,00 kr.
 • 9.875,00 kr.
Nye tilslutninger i: Hydevad, Hønkys, Egvad, Lønholm, Lille Hellevad, Ørslev, Smut Ind, Klovtoft, Vandmølle, Langevej:
 • Bidrag til hovedanlæg
 • Bidrag til forsyningsanlæg
 • Bidrag til stikledning inkl. stophane, max. 25 m
 • Tilslutningsbidrag i alt
Excl. moms

 • 1.900,00 kr.
 • 9.500,00 kr.
 • 3.500,00 kr.
 • 14.900,00 kr.
Incl. moms

 • 2.375,00 kr.
 • 11.875,00 kr.
 • 4.375,00 kr.
 • 18.625,00 kr.
Nye tilslutninger langs Øbeningvej:
 • Bidrag til hovedanlæg
 • Bidrag til forsyningsanlæg
 • Bidrag til stikledning inkl. stophane, max. 25 m
 • Tilslutningsbidrag i alt
Excl. moms
 • 1.900,00 kr.
 • 22.600,00 kr.
 • 3.500,00 kr.
 • 28.000,00 kr.
Incl. moms
 • 2.375,00 kr.
 • 28.250,00 kr.
 • 4.375,00 kr.
 • 35.000,00 kr.
Takstbladet er godkendt af kommunalbestyrelsen
BESTYRELSEN

Viden om vand

Her finder du almen info om vand i Danmark:
© Hellevad Vandværk A.m.b.a. | Langevej 3, Klovtoft, DK-6230 Rødekro | Kontakt
Created by Dvn.dk
Powered by Svift.net